Monument

Uzalud zvone staklene sunčeve prizme ispod oblačja natopljenog jugom.

Još sanja predgrađe u omaglici jutra, u bastionima magle duž drvoreda i aleja.

I vihor je savio avionske tragove u luk i raznio dimove u etar.
I velika ptica na vrhu reflektora stoji kao monument.

Šireći krila da propusti vjetar.

Komentariši